top of page

Nu orice comunicare e ”comunicare publica”În jurisprudenţa sa constantă, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a identificat patru criterii de apreciere a noţiunii de "comunicare publică", respectiv existenţa unui "act de comunicare":

1. pentru care rolul utilizatorului este indispensabil,

2. comunicarea "publică" a unei opere protejate,

3. caracterul "nou" al publicului

4. caracterul "lucrativ" al comunicării.

Dat fiind caracterul cumulativ al acestor criterii, nu există o comunicare publică atunci când unul dintre criterii nu este îndeplinit.


De ce e importanta definirea notiunii de ”comunicare publica” ?

Deoarece gestiunea colectiva este obligatorie doar pentru ”dreptul la remunerație echitabilă recunoscut artiștilor interpreți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică și radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora” (lit. f, alin. 1, art. 145 din legea 8/1996, republicata).


Asadar, gestiunea colectiva nu poate fi impusa in orice caz de utilizare a muzicii intr-un spatiu public ci doar acolo unde sunt indeplinite toate cele 4 criterii stabilite de CJUE.
Pornind de la Decizia 2003/2017 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie din Romania, in cazurile clientilor RadioSparx din tara noastra, lucrurile stau in felul urmator:

În ceea ce priveşte primul criteriu, jurisprudenţa CJUE este în sensul că trebuie stabilit rolul indispensabil al utilizatorului, care trebuie să acţioneze în mod deliberat. În acest sens, clientii RadioSparx efectuează un act de comunicare, având cunoştinţă deplină a consecinţelor comportamentului lor, pentru a oferi clientilor un ambient muzical placut (Hotărârea OSA, C-351/12, par. 32).

Tot in stabilirea rolului indispensabil al utilizatorului este necesar ca intervenţia acestuia să nu constituie un simplu mijloc tehnic pentru a garanta sau ameliora recepţionarea emisiunii iniţiale în zona sa de acoperire, ci să constituie un act fără de care aceşti clienţi nu se pot bucura de operele difuzate, deşi se află în interiorul zonei respective (Hotărârea Football Association Premier League şi alţii, C-403/08 şi C-429/08, par. 194 şi 195, sau Hotărârea Phonographic Performance (Ireland) Limited, C-162/10, par. 31).

Intervenţia clientilor RadioSparx (magazine, supermarketuri, baruri, cafenele, etc.) este un simplu mijloc tehnic pentru a garanta recepţionarea programului instore radio transmis prin internet la adresa www.radiosparx.com.

Clauzele contractului încheiat cu radioSparx stipuleaza faptul că toate serviciile necesare pentru recepţionarea efectivă a transmisiei semnalului purtător al programului radio instore sunt puse la dispoziţie de RadioSparx, incluzând aplicatia pentru recepţionarea şi pentru decodarea programelor transmise prin internet cât şi punerea la dispoziţie a unui serviciu de service în orele de program, pe când intervenţia clientilor RadioSparx (magazine, supermarketuri, baruri, cafenele, etc.) se limitează la a garanta că sistemele pentru recepţionarea programului sunt pornite şi funcţionale în timpul orelor de program.

Este adevărat că CJUE a statuat deja că administratorul unui bar, al unui hotel sau al unui centru balnear efectuează un act de comunicare atunci când transmit în mod deliberat opere protejate clienţilor lor, prin faptul că instalează în unităţile lor receptoare de televiziune sau de radio, însă într-un context diferit de cele de faţă. In cazul RadioSparx semnalele purtătoare de programe radio prin internet sunt criptate iar cheia de decodare este oferită pe un temei contractual magazinelor, supermarketurilor, barurilor sau cafenelelor care au obligaţia convenţională să asigure transmisia fără întreruperi a semnalului transmis prin internet.

Este cert că, fără serviciile puse la dispoziţie de RadioSparx, clienţii magazinelor nu ar avea acces la programul instore radio difuzat prin internet, intervenţia magazinelor fiind limitată la a garanta că sistemele de funcţionare a recepţiei prin internet sunt pornite şi că funcţionează, în caz contrar beneficiază de service tot din partea RadioSparx.Criteriul "publicului nou" a fost stabilit de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în Hotărârea SGAE (C-306/05) şi a fost confirmat ulterior în mai multe decizii, de ex. Hotărârea Football Association Premier League şi alţii (C-403/08 şi C-429/08), pronunţată de Marea Cameră.Clienţii magazinelor care utilizeaza RadioSparx (www.radiosparx.com) pentru muzica in locatii se califică drept "public" - întruneste atât a caracterului nedeterminat de potenţiali clienţi care fac cumpărături în magazine în cadrul orelor normale de program, cât şi a numărului important al acestora. Se constată, însă, că publicul compus din clienţii acestor magazine nu este unul nou, distinct de publicul vizat de actul de comunicare publică directă a fonogramelor, realizat de RadioSparx.

Actul de comunicare a fonogramelor prin internet a vizat în mod expres clienţii magazinelor conectate la www.radiosparx.com.


Spre deosebire de Hotărârile menţionate mai sus, în care Curtea de Justiţie a statuat în sensul că "atunci când autorizează radiodifuzarea operei sale, autorul ia în considerare, în principiu, numai deţinătorii de televizoare care, în mod individual sau în sfera lor privată sau familială, primesc semnalul şi urmăresc emisiunile" (Football Association Premier League şi alţii, par. 198), în situatia magazinelor care utilizeaza pentru muzica din locatii, in exclusivitate, www.radiosparx.com, toti artistii, compozitorii si producatorii pieselor muzicale aflate in repertoriul RadioSparx au înţeles să-şi gestioneze în mod individual drepturile conexe, transmiţând către RadioSparx dreptul de utilizare şi valorificare a operelor muzicale si fonogramelor lor, incluzând dreptul de comunicare publică, în cadrul unui sistem remuneratoriu care ţine cont de veniturile obţinute din sub-licenţierea acestor drepturi de către RadioSparx către magazine.

Magazinele, supermarketurile, barurile, cafenelele, restaurantele si alte locatii comerciale care utilizeaza exclusiv RadioSparx nu asigura accesul la fonogramele din repertoriu unui public suplimentar faţă de cel vizat prin actul de comunicare publică directă, prin internet, realizat sub controlul şi responsabilitatea RadioSparx.


Aşadar, in cazul utilizarii RadioSparx in locatii comerciale, nefiind întrunite în mod cumulativ toate criteriile pentru a fi în prezenţa unui "act de comunicare publică", indirectă, a fonogramelor aparţinând titularilor de drepturi (autori, artisti, producatori) prezenti pe www.radiosparx.com, de care să fie responsabile magazinele, acestea nu datorează remuneraţie echitabila.


Comments


RECENT POSTS

FEATURED POSTS

FOLLOW US

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page