top of page

ORDA: Toate organismele de gestiune colectiva sunt obligate sa-si modifice statutele pana la 31.03.2


Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor atrage atentia tuturor organismelor de gestiune colectiva ca niciunul nu si-a modificat inca statutul conform modificarilor aduse legii 8/1996 in anul 2018 si ca data limita pentru aceasta este sfarsitul lunii martie 2019.

Articolul 157 din Legea 8/1996, republicata:

”(1) Statutul organismului de gestiune colectivă cuprinde cel puțin dispoziții cu privire la:

a) condițiile de aderare și cazurile de refuz privind acordarea calității de membru;

b) condițiile în care se realizează gestionarea drepturilor autorilor sau titularilor drepturilor de autor, pe baza principiului egalității de tratament;

c) modalitatea de revocare a mandatului de gestiune, de retragere a oricăror drepturi, categorii de drepturi, tipuri de opere sau de alte obiecte protejate, precum și data intrării în vigoare a revocării sau a retragerii;

d) drepturile și obligațiile membrilor în raporturile cu organismul de gestiune colectivă;

e) modalitatea de stabilire și de achitare a taxei de aderare și a cotizațiilor, în cazul în care acestea sunt prevăzute în sarcina membrilor;

f) modalitatea de stabilire a sumelor ce urmează a fi repartizate membrilor și regulile aplicabile repartizării remunerațiilor colectate, proporțional cu utilizarea reală a repertoriului autorului sau titularului de drepturi, precum și cele aplicabile drepturilor colectate pentru care nu se poate stabili utilizarea reală;

g) nivelul minim de la care se poate face plata în cazul în care sumele repartizate sunt mai mici decât costurile gestiunii;

h) reguli privind regimul sumelor care nu au putut fi repartizate sau care nu au fost revendicate;i) reguli privind modalitatea de stabilire a metodologiilor ce urmează a fi negociate cu utilizatorii, inclusiv reprezentarea în cadrul negocierilor;

j) modalitățile de stabilire a comisionului datorat de autori sau titularii de drepturi, pentru acoperirea cheltuielilor necesare funcționării;

k) modalitățile de verificare a gestiunii economice și financiare de către membri;

l) regulile generale privind utilizarea veniturilor provenite din drepturi și a veniturilor derivate din investirea veniturilor provenite din drepturi;

m) prevederi referitoare la exercitarea funcției de supraveghere;

n) prevederi referitoare la numirea și eliberarea din funcție a organelor de conducere.”

Orice modificare a statutului se supune, obligatoriu, avizarii Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA), cu doua luni inainte de adunarea generala in cadrul careia modificarea urmeaza sa fie supusa aprobarii (art. 157, alin. 2 din Legea 8/1996, republicata).

Potrivit prevedrilor art. 153, alin. 3 din Legea 8/1996, republicata, avizul de constituire si functionare pentru organismele de gestiune colectiva se acorda prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, una din conditiile obligatorii de acordare a avizului fiind adoptarea unui statut care indeplineste conditiile prevazute de lege (art. 153, alin. 1, lit. c din Legea 8/1996, republicata).

RECENT POSTS

FEATURED POSTS

FOLLOW US

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page