top of page

Muzică în locații comerciale fără remunerații către organismele de gestiune colectivă din România (U


Ce spune legea ? (8/1996, republicata - Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe dreptului de autor):

Articolul 144 (1) "Autorul sau titularul dreptului de autor sau drepturilor conexe își exercită drepturile recunoscute prin prezenta lege în mod individual sau colectiv, cu respectarea prevederilor prezentei legi."

Articolul 145(1) "Gestiunea colectivă este obligatorie pentru exercitarea următoarelor drepturi:

e) dreptul de comunicare publică a operelor muzicale, cu excepția proiecției publice a operelor cinematografice;

f) dreptul la remunerație echitabilă recunoscut artiștilor interpreți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică și radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora;"

Astfel, chiar dacă gestiunea colectivă este obligatorie în România, legea recunoaște dreptul autorilor (compozitori, textieri, aranjori, etc.) și a titularilor de drepturi conexe (producători și artiști interpreți și executanți) de a-și exercita drepturile și în mod individual iar legea 8/1996 se completează, conform art. 211, cu dispozițiile dreptului comun, astfel că mandatul titularilor de drepturi primit de organismele de gestiune colectivă (UCMr-ADA, UPFR, CREDIDAM, etc.) în baza gestiunii colective obligatorii și alin. 2 al art. 145 ("Pentru categoriile de drepturi prevăzute la alin. (1), organismele de gestiune colectivă îi reprezintă și pe titularii de drepturi care nu le-au acordat mandat.") se poate retrage, la inițiativa titularilor de drepturi, conform Noului Cod Civil, mandatul.

De altfel, Înalta Curte de Casație și Justiție a lămurit acest aspect în câteva rânduri, de-a lungul anilor.

Prin Decizia nr. 317 din 29 ianuarie 2013 (Secția I civilă), ICCJ confirmă că nu i se poate permite astfel unui mandatar (orice organism de gestiune colectivă) să exercite un drept în numele mandatarului, drept pe care chiar acesta din urmă și l-a exercitat deja.

"... este necesar a se stabili înţelesul alin. (2) al art. 123 1 din Legea nr. 8/1996. Aceste dispoziţii instituie o prezumţie legală de mandat în favoarea organismului de gestiune colectivă care gestionează drepturile titularilor corespunzătoare utilizărilor prevăzute la alin. (1) din art. 1231 din Legea nr. 8/1996.

Însă, prezumţia sus-menţionată este una simplă şi poate fi răsturnată prin proba contrară, în sensul că fie titularul dreptului, fie utilizatorul pot să dovedească împrejurarea că dreptul titularului este sau a fost exercitat individual sau în alt mod decât prin gestiunea colectivă realizată de organismul de gestiune.

Astfel, în raporturi individuale cu utilizatori determinaţi, titularul poate oricând să cedeze, contra cost sau gratuit, drepturile ce i se cuvin pentru un anumit tip de utilizare.

A interpreta în alt mod dispoziţiile art. 123 1 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 ar însemna să se accepte că, pentru anumite categorii de drepturi, cele prevăzute de art. 123 1 din lege, titularii acestor drepturi pierd prin efectul legii dreptul de a le gestiona individual, ceea ce în mod evident este contrar spiritului legii, care a instituit gestiunea colectivă obligatorie ca măsură de protecţie a titularilor, iar nu în scopul limitării dreptului acestora.

Organismul de gestiune colectivă a fost înfiinţat tocmai pentru protejarea drepturilor titularilor de drepturi conexe, iar recunoaşterea acestui demers în temeiul gestiunii colective obligatorii instituită de art. 1231 din lege, în cadrul procesual al litigiului de faţă, depăşeşte chiar raţiunea conferirii calităţii de acţiona în instanţă."

O altă decizie, nr. 2148 din 12 octombrie 2015,(http://www.scj.ro/CMS/0/PublicMedia/GetIncludedFile?id=18605) Inalta Curte de Casatie si Justitie afirmă:

"In ceea ce priveşte imposibilitatea exercitării gestiunii individuale în cazul în care gestiunea prin intermediul organismului de gestiune colectivă este obligatorie, legea dreptului de autor nu conţine vreun text de lege care să prevadă în mod expres un asemenea efect al gestiunii colective obligatorii.

Astfel, nici în cazul gestiunii colective obligatorii și nici a gestiunii colective facultative, nu este exclusă gestiunea individuală, deoarece art. 123 alin. (1) prevede posibilitatea efectuării acesteia ca o alternativă la gestiunea colectivă (introdusă prin conjuncţia „sau”), fără a distinge în privinţa diferitelor forme ale acesteia din urmă, gestiunea individuală fiind posibilă, ca opţiune a titularului, în toate cazurile.

Art. 123 1 , ce reglementează cazurile în care gestiunea colectivă este obligatorie, nu conţine o derogare de la art. 123 alin. (1) sub aspectul restrângerii sau chiar al imposibilităţii exercitării drepturilor patrimoniale de către titularul însuşi, ci doar explicitează condiţiile de acordare a mandatului, la fel ca şi art. 123 2 în cazul gestiunii colective facultative. Dacă s-ar fi intenţionat o derogare de la regula dreptului de opţiune a titularului în cazul gestiunii colective obligatorii, acest lucru ar fi fost prevăzut în mod explicit, dat fiind că derogarea trebuie să fie expresă. Or, nu a fost inserată vreo prevedere contrară, menţionându-se doar natura de mandat legal (potrivit art. 123 1 alin.3, „organismele de gestiune colectivă îi reprezintă şi pe titularii de drepturi care nu le-au acordat mandat”).

Raţiunea acestui tip de gestiune este aceea a înlesnirii exercitării drepturilor în cazul acelor opere al căror mod de exploatare face imposibilă autorizarea individuală de către autor (sau de un alt titular al drepturilor). Este vorba, aşadar, despre o dispoziţie legală favorabilă titularilor de drepturi, care trebuie interpretată ca atare, în raport de finalitatea urmărită la edictarea sa.

Legiuitorul a prezumat (prin art. 123 1 alin. 1) că anumite drepturi nu pot fi gestionate individual, în sensul că, date fiind natura operei şi modalităţile tehnice în care aceasta poate fi utilizată de către terţi, titularul nu ar fi în măsură să autorizeze pe fiecare utilizator în parte şi să colecteze remuneraţia cuvenită. Imposibilitatea avută în vedere de către legiuitor este una de fapt, care nu poate fi asimilată cu o interdicţie legală de exercitare individuală a drepturilor.

Titularul dreptului poate proba că a fost în măsură, în fapt, să exercite dreptul de a autoriza utilizarea operei de către un anume terţ, astfel încât să nu fie nevoie să se activeze mecanismul gestiunii colective, în cadrul căruia organismul de gestiune colectivă să acţioneze în baza mandatului legal.

Din conținutul prevederilor art. 123 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 rezultă că gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale este o alternativă la gestionarea drepturilor de către titularul însuşi, ceea ce înseamnă că cele două modalităţi nu pot fi exercitate simultan ori succesiv, exercitarea gestiunii individuale împiedică intervenţia ulterioară a organismului de gestiune colectivă în scopul colectării remuneraţiei pentru aceeaşi utilizare a operei."

In concluzie, odata ce ai achitat remuneratii direct catre titularii de drepturi ale caror opere muzicale le folosesti, nu mai esti obligat sa achiti remuneratii si catre organismele de gestiune colectiva. Acestea, conform legii, sunt reprezentantele titularilor de drepturi insa, daca acestia si-au incasat deja remuneratiile, organismele nu mai au in numele cui cere aceste remuneratii.

Important este ca pentru tot ceea ce difuzati in locatie sa aveti incheiate contracte cu titularii de drepturi de autor (autori, compozitori, textieri, etc.) si titularii de drepturi conexe (producatori, case de discuri, artisi, interpreti, instrumentisti, etc.), lucru complicat deoarece sunt greu de gasit toti titularii si, mai ales, multi nici nu-si doresc sa fie contactati de mii de utilizatori ai muzicii lor.

Aici intervenim noi, titulari de drepturi de autor si drepturi conexe prin contracte de cesiune, a peste jumatate de milion de piese muzicale din toate genurile muzicale (de la pop la rock, de la country la blues, de la hip-hop la dance si house, de la muzica de Craciun la muzica dedicata copiilor, sau de la muzica indiana la chinezeasca).

Tarifele sunt cel putin jumatate din toate cele 3 remuneratii percepute de UCMR-ADA, UPFR si CREDIDAM, putand fi si mai scazute in functie de numarul de locatii si suprafetele lor.

Vrei sa stii mai multe, suna-ne la 0745.308.078 sau trimite un mail pe romania@radiosparx.com.

RECENT POSTS

FEATURED POSTS

FOLLOW US

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page